BOT Course

Free

What Will I Learn?

  • Step by step traiing kung paano ang pag setup at kung paano gamitin ng tama ang team ss program bot.

Requirements

  • 1. Naka login ka sa facebook account mo sa same browser ng team ss program bot.
  • 2. May Facebook page ka na ikaw ang admin.